สุดยอดเมล็ดกาแฟไทยในปี 2020

ทำลายสถิติกันอีกแล้วครับกับวงการ “เมล็ดกาแฟไทย” จากรายการประกวด
‘Thailand Specialty Coffee Awards 2020’ เฟ้นหา สุดยอดเมล็ดกาแฟไทย ทางเว็บ Dripster Coffee ของเรานำข้อมูลมาฝากอีกแล้ว โดยปีนี้จะมีการแยกให้การ Process ให้ดูกันด้วยครับ

โดยครั้งนี้มีรูปแบบการประมูล ทางออนไลน์เป็นครั้งแรก ใช้เวลาไปทั้งหมดกว่า 6 ชั่วโมงเลยทีเดียว ต้องแสดงความยินดีกับเกษตรกรไทยที่ปลูกกาแฟด้วยครับ ที่ประสบความสำเร็จที่ทำให้คนทั้งประเทศสนใจและทำราคาประมูลได้ขนาดนี้ มาดูกันครับว่าราคาเป็นอย่างไร เมล็ดกาแฟจากที่ไหน คะแนนแต่ละแหล่งปลูกเท่าไรกันบ้าง

Washed Process : 10 อันดับเมล็ดกาแฟไทย 2020

อันดับที่ 10 : จาก บ้านปางขุม ต.แม่สาย อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ คะแนน 85.64  ราคา(ต่อกิโลกรัม) 1,250

อันดับที่ 9 : จาก บ้านปางบง ต.เทพเสด็จ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย คะแนน 85.68  ราคา(ต่อกิโลกรัม) 1,010

อันดับที่ 8 : จาก บ้านดอยช้าง ต.วาวี อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ คะแนน 85.68  ราคา(ต่อกิโลกรัม) 1,495

อันดับที่ 7 : จาก บ้านอาบอเน ต.ป่าตุ้ม อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ คะแนน 85.82  ราคา(ต่อกิโลกรัม) 2,500

อันดับที่ 6 : จาก หมู่บ้านแม่เทย ต.แม่ตื่น อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ คะแนน 87.25  ราคา(ต่อกิโลกรัม) 3,400

อันดับที่ 5 : จาก บ้านห้วยห้อม ต.ห้วยห้อม อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน คะแนน 87.50  ราคา(ต่อกิโลกรัม) 1,750

อันดับที่ 4 : จาก บ้านป๊อก ต.ห้วยแก้ว อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ คะแนน 87.57  ราคา(ต่อกิโลกรัม)1,630

อันดับที่ 3 : จาก บ้านแม่จันทร์ใต้ ต.ท่าก๊อ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย คะแนน 88.07  ราคา(ต่อกิโลกรัม) 2,250

อันดับที่ 2 : จาก บ้านแม่ศึก ต.แม่ศึก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ คะแนน 88.76  ราคา(ต่อกิโลกรัม) 2,200

อันดับที่ 1 : จาก บ้านห้วยหมอ ต.ปาเมี่ยง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ คะแนน 88.80  ราคา(ต่อกิโลกรัม) 27,210

โดยอันดับที่ 1 ได้รับการประมูลไปด้วยราคา 27,210 บาทต่อกิโลกรัม ทุบสถิติปีที่แล้ว(ดู 10 สุดยอดเมล็ดกาแฟไทย 2019 ) โดยผู้ชนะการประมูลในครั้งนี้คือ BLACK GOLD/EIGHTY PLUS Taste Note เมล็ดกาแฟอันดับ 1 ที่ได้ในครั้งนี้คือ

 • Exotic & Elegant
 • Bright & Complex Acidity
 • Orange
 • Pamelo
 • Lemon
 • Complex
 • Floral
 • White & Yellow Flower
 • Black Tea
 • Good & Round Structure
 • Sweet Like Honey
 • Long Sweet Aftertaste
เมล็ดกาแฟไทย 2020

Honey Process : 10 อันดับเมล็ดกาแฟไทย 2020

โดยอันดับ 1 ของ Honey Process มาจากบ้านดูลาเปอร์ ชนะไปด้วยคะแนน 88.70 ผู้ที่ประมูลชนะไปคือBLACK GOLD/EIGHTY PLUS ส่วน Taste Note

เมล็ดกาแฟไทย 2020
 • Floral
 • Jasmine
 • Very Complex Acidity
 • Lemon
 • Orange
 • Lychee
 • Apicot
 • Candy
 • Like Honey
 • Dry Raisin
 • Silky
 • Very Good Structure
 • clean & Transparent
 • Round Mouthfeel

อันดับที่ 1 : จาก บ้านดูลาเปอร์ ต.ห้วยห้อม อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน คะแนน 88.70  ราคา(ต่อกิโลกรัม) 5,710
อันดับที่ 2 : จาก บ้านป๊อก ม.1 ต.ห้วยแก้ว อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ คะแนน 87.91  ราคา(ต่อกิโลกรัม)  2,600
อันดับที่ 3 : จาก บ้านมณีพฤกษ์ ต.งอบ อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน คะแนน 87.91  ราคา(ต่อกิโลกรัม) 7,600
อันดับที่ 4 : จาก บ้านภูชี้เดือน ต.ปอ อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย คะแนน 87.64  ราคา(ต่อกิโลกรัม)2,500
อันดับที่ 5 : จาก บ้านน้ำซับ ต.บ้านนา อ.สามเงา จ.ตาก คะแนน 87.46  ราคา(ต่อกิโลกรัม) 1,460
อันดับที่ 6 : จาก บ้านปางขอน ต.ห้วยชมภู อ.เมือง จ.เชียงราย คะแนน 85.39  ราคา(ต่อกิโลกรัม) 1,330
อันดับที่ 7 : จาก บ้านปางขอน ต.ท่าถือ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย คะแนน 85.04  ราคา(ต่อกิโลกรัม)2,010
อันดับที่ 8 : จาก บ้านแม่ตอนหลอง ต.เทพเสด็จ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ คะแนน 84.96  ราคา(ต่อกิโลกรัม)7,010
อันดับที่ 9 : จาก บ้านดอยช้าง หมู่ 3 ต.วาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย คะแนน 84.82  ราคา(ต่อกิโลกรัม) 1,100
อันดับที่ 10 : จาก บ้านห้วยสานลีซอ หมู่ 1 ต.ห้วยชมภู อ.เมือง จ.เชียงราย คะแนน 83.82  ราคา(ต่อกิโลกรัม) 1,010

Natural Process : 9 อันดับเมล็ดกาแฟไทย 2020

อันดับที่ 1 : จาก หมู่บ้านดอยช้าง ต.วาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย คะแนน 88.25  ราคา(ต่อกิโลกรัม) 5,688
อันดับที่ 2 : จาก หมู่บ้านมูเซอผาฮี้ ต.โป่งงาน อ.แม่สาย จ.เชียงราย คะแนน 87.64  ราคา(ต่อกิโลกรัม) 2,630
อันดับที่ 3 : จาก บ้านขุนวาง ต.แม่วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ คะแนน 87.14  ราคา(ต่อกิโลกรัม) 2,590
อันดับที่ 4 : จาก บ้านพะอัน ต.สมโข่ง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ คะแนน 86.04  ราคา(ต่อกิโลกรัม) 2,600
อันดับที่ 5 : จาก บ้านห้วยห้อม ต.ห้วยห้อม อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน คะแนน 85.43  ราคา(ต่อกิโลกรัม) 1,700
อันดับที่ 6 : จาก บ้านแม่แจ๋ม ต.แจ้ช้อน อ.เมืองปาน จ.ลำปาง คะแนน 85.25  ราคา(ต่อกิโลกรัม) 1,310
อันดับที่ 7 : จาก บ้านแม่ตอน ต.เทพเสด็จ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ คะแนน 84.86  ราคา(ต่อกิโลกรัม) 1,620
อันดับที่ 8 : จาก หมู่บ้านดอยช้าง ต.วาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย คะแนน 84.71  ราคา(ต่อกิโลกรัม) 1,700
อันดับที่ 9 : จาก บ้านปางขุม ต.แม่สาป อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ คะแนน 84.54  ราคา(ต่อกิโลกรัม) 2,500

เมล็ดกาแฟไทย 2020

ในส่วนของ Natural Process จะมีเพียง 9 อันดับนะครับ และผู้ชนะในรอบนี้คือเมล็ดกาแฟจาก หมู่บ้านดอยช้าง ด้วย คะแนน 88.25  ผู้ที่ประมูลชนะไปคือ BLACK GOLD/EIGHTY PLUS

เป็นอย่างไรกันบ้างครับ กับราคาประมูลเมล็ดกาแฟไทย ประจำปี 2020 น่ายินดีมากๆ กับเกษตรกรไทย ที่ทำผลผลิตได้ราคาขนาดนี้นะครับ สำหรับผู้ชนะในปีนี้ทุก PROCESS มีเพียงผู้เดียวนะครับติดตามกันต่อไปว่าเขาจะเอากาแฟไปทำอย่างไรต่อครับ

และสำหรับงาน Thailand Coffee Fest 2020 : Coffee Wisdom  จะเกิดขึ้น
– วันที่ 1-4 ตุลาคม 2563
 – ณ IMPACT EXHIBITION HALL 6-7 เมืองทองธานี
คอกาแฟอย่าพลาดไปชมงานกันนะครับ
ขอบคุณสำหรับข้อมูลจาก เพจFacebook : Thailand Coffee Fest 2020 ด้วยครับ

เมล็ดกาแฟไทย 2020
เมล็ดกาแฟไทย 2020

Share :