Day: November 24, 2019

กาแฟธรรมชาติ บ่อน้ำร้อน อุ้มผาง

กาแฟธรรมชาติ ที่ไม่ธรรมดา @ บ่อน้ำร้อน อุ้มผาง

เคยสงสัยกันมั้ยกินกาแฟกับอะไรอร่อยที่สุด ? วันนี้ทีมงาน Dripster Coffee จะมานำเสนอสิ่งที่ดืื่มคู่กันกับกาแฟแบบที่หาไม่ได้ในเมืองแน่นอน กาแฟธรรมชาติ นั้นก็คือการดื่มกาแฟกับสิ่งแวดล้อมที่เป็นธรรมชาติ นอกจากคุ๊กกี้ หรือ ปาท่องโก้ เจ้าอร่อยแล้ว […]