Day: August 19, 2019

Alto Coffee

Alto Coffee Roasters บรรยากาศร้านกาแฟดี ๆ ท่ามกลางความวุ่นวายของชาไข่มุก

Alto Coffee Roasters สาขา Mega Bangna หากพูดถึงกระแสเครื่องดื่มในปัจจุบันนี้ ใคร ๆ ก็ต่างทราบถึงเครื่องดื่มที่เรียกกันว่าชาไข่มุก แต่ท่ามกลางแถวที่ต่อยืดยาวเป็นหางของงูนั้น มีร้านกาแฟน่านั่งอยู่ร้านนึงครับ […]