กาแฟอราบิก้า ที่เรารู้จักคืออะไร

    กาแฟอราบิก้า เป็นที่ชื่นชอบของคอกาแฟ เพราะความโดนเด่นคือความหอมละมุน รสชาตินุ่ม และยังมีคาเฟอีนน้อยกว่ากาแฟโรบัสต้า

    สายพันธ์ุอราบิก้า สำหรับในประเทศไทยดินแดนทางภาคเหนือ เช่น จังหวัด เชียงราย น่าน หรือ ตามดอย ต่าง ๆ

เหมาะสำหรับการปลูกกาแฟสายพันธ์ุอราบิก้ามาก เนื่องจากกาแฟอราบิก้าให้ผลผลิตดีที่ความสูงเหนือน้ำทะเลที่ 800–2000 เมตร  ชอบอากาศที่ค่อยข้างเย็น

   จริง ๆ แล้ว สายพันธ์อราบิก้าเป็นกาแฟที่ มีอยู่หลายกลุ่ม ประเทศไทยปลูกคาติมอร์เกือบร้อยเปอรเซ็นต์

คาติมอร์(Catimor) คืออะไร คาติมอร์ คือสายพันธุ์ที่ได้มีการผสมยีนของโรบัสต้าเข้าไปเพี่อให้มีความต้านทานโรคสูงและให้ผลผลิตมากแบบโรบัสต้า โดยใช้สายพันธุ์มาจากติมอร์ ซึ่งเป็นลูกผสมระหว่างอราบิก้ากับโรบัสต้า มาผสมกับอราบิก้าแท้ๆ ตัวอื่น  คือคาทูรา จึงเรียกกันว่า คาติมอร์ ปลูกกันแพร่หลายในอเมริกากลาง  ถ้าวาดเป็นตารางสายสัมพันธ์ก็จะประมาณนี้ครับ

ทิปปิก้า (Typica) เป็นพันธุ์กาแฟเลือดบริสุทธิ์รุ่นแรก ๆ
เบอร์เบิ้น (Bourbon) กลายพันธุ์มาจากทิปปิก้า
คาทูรา (Caturra) เบอร์เบิ้นที่เกิดกลายพันธุ์เป็นต้นเตี้ยใ ห้ผลดก
ติมอร์ (Timor)  มาจากสายพันธุ๋ของโรบัสต้า
คาทูรา + ติมอร์คาติมอร์(Catimor) สายพันธุ์ที่ปลูกกันเยอะในทางภาคเหนือของไทย
Share :