Akha Doi (ดอยอาข่า)

฿35.00

Akha Doi (ดอยอาข่า)

กาแฟอาข่า มีความพิเศษของเทือกเขาแม่สรวยซึ่งมีความสุขกับอากาศเย็นแสงแดดสวยงามปริมาณน้ำฝนที่ดีและอุดมสมบูรณ์ของเมล็ด อาข่าเป็นกาแฟอาราบิก้า 100% คั่วกลางเกือบถึงเข้ม

“กาแฟชาวอาข่า ” ดอยอาข่า อำเภอแม่สวย จังหวัดเชียงราย เริ่มที่จะปลูกในฤดูฝนและเลือกต้นกล้าที่แข็งแรง ปัจจัยสำคัญ ของกาแฟนั้นขึ้นอยู่กับสภาพภูมิประเทศ สิ่งแวดล้อม และสภาพอากาศ ทั้งหมดที่กล่าวมานั้นต้องอยู่บนดอยที่ไม่สูงนัก ไม่เช่นนั้นจะแห้งแล้งเกินไป ที่ดอยอาข่านั้นจะมีอากาศเย็นตลอดปี เช่นพื้นที่ที่เคยปลูกฝิ่นมาก่อนจะเป็นพื้นที่ที่สามารถปลูกกาแฟได้ดีมีคุณภาพ และที่ดอยอาข่าก็เป็นเช่นนั้น และนั่นจึงเป็นที่มาของคำว่า ” เปลี่ยนแดนฝิ่น เป็นถิ่นกาแฟ ” นั้นเอง

 

สินค้าหมดแล้ว

หมวดหมู่: ป้ายกำกับ: ,

รายละเอียด

Akha Doi (ดอยอาข่า)

 

“กาแฟชาวอาข่า ” ดอยอาข่า อำเภอแม่สวย จังหวัดเชียงราย เริ่มที่จะปลูกในฤดูฝนและเลือกต้นกล้าที่แข็งแรง ปัจจัยสำคัญ ของกาแฟนั้นขึ้นอยู่กับสภาพภูมิประเทศ สิ่งแวดล้อม และสภาพอากาศ ทั้งหมดที่กล่าวมานั้นต้องอยู่บนดอยที่ไม่สูงนัก ไม่เช่นนั้นจะแห้งแล้งเกินไป ที่ดอยอาข่านั้นจะมีอากาศเย็นตลอดปี เช่นพื้นที่ที่เคยปลูกฝิ่นมาก่อนจะเป็นพื้นที่ที่สามารถปลูกกาแฟได้ดีมีคุณภาพ และที่ดอยอาข่าก็เป็นเช่นนั้น และนั่นจึงเป็นที่มาของคำว่า ” เปลี่ยนแดนฝิ่น เป็นถิ่นกาแฟ ” นั้นเอง