Day: July 25, 2019

กาแฟ1แก้วกี่แคล

กาแฟ 1 แก้วกี่แคล : กาแฟเย็น กาแฟดำ หรือเมนูไหน แคลน้อยกว่ากัน?

กาแฟ 1 แก้ว กี่แคล ? หลายคนอาจจะสงสัยว่ากาแฟที่เรากินกันทุก ๆ วัน แคลอรี่จำนวนเท่าไร วันนี้ Dripster Coffee […]