Day: May 21, 2019

เครื่องชงกาแฟ : AEROPRESS

เครื่องชงกาแฟ แอโร่เพรส : AEROPRESS เป็นอุปกรณ์การชงกาแฟที่รวดเร็ว และทำความสะอาดง่าย เป็นเครื่องชง ที่ใช้ระบบแบบกรอง สามารถควบคุมกาแฟให้เข้มหรือ เจือจางได้โดยการใช้ปริมาณน้ำร้อนกับความต้องการ โดยเราสามารถเลือกใช้เมล็ดที่บดละเอียด หรือ บดหยาบ ปรับปริมาณของกาแฟ หรือ แรงดันที่เราต้องการ กล่าวได้ว่าเป็นเครื่องชงกาแฟ ที่ทรงพลังและยืดหยุนมาก ๆ สิ่งที่ควรจะต้องมี […]