Tag: ต้นกาแฟ

ต้นกาแฟ : เรื่องราวกาแฟ

ต้นกาแฟ   ต้นกาแฟเป็นไม้พุ่มเขตร้อน สายพันธ์กาแฟที่ได้รับความนิยมมากที่สุดมีอยู่ 2 สายพันธ์คือสายพันธ์ อราบิก้า และ โรบัสต้า อาราบิก้า ลักษณะทั่วไปของต้นอาราบิก้านั้นจะเป็นพุ่มไม้ขนาดใหญ่ มีใบเป็นรูปไข่สีเขียวเข้ม เมื่อปลูกโตเต็มวัยแล้วจะได้ ผลของต้นกาแฟ หรือเรียกว่า กาแฟเชอร์รี่ ลักษณ์กลม ส่วนใหญ่มักจะมีสองเมล็ดแบน ๆ ถ้าเมล็ดที่มีลักษณะเป็นถั่วหรือเป็นเมล็ดเดี่ยว คนมักจะเรียกว่า Peaberry   โรบัสต้า ลักษณะทั่วไปจะเป็นไม้พุ่มที่แข็งแรงหรือต้นไม้ขนาดเล็กที่โตขึ้นความสูงประมาณ 10 เมตร ขนาดของผลต้นกาแฟโรบัสต้านั้น จะมีลักษณะเป็นรูปไข่และเล็กว่าเมล็ดอาราบิก้า สภาพอากาศและอุณหภูมิที่เหมาะสมของกาแฟอาราบิก้าคือ 15 – 24 องศาเซลเซียส สำหรับกาแฟโรบัสต้าจะอยู่ที่ 24 – 30 องศาเซลเซียส ในประเทศไทยเราสายพันธุ์โรบัสต้าจึงมีชื่อเสียงที่ภาคใต้ เช่น กาแฟที่มาจากตำบลเขาทะลุ ในจังหวัดชุมพร  เงื่อนไขที่สำคัญของการดูแลต้นกาแฟคือ ต้นกาแฟต้องการปริมาณน้ำฝนปีละ 1500 – 3000 มม. แต่ถ้าเป็นสายพันธุ๋อาราบิก้าจะไม่ต้องการมากขนาดนั้น กาแฟโรบัสต้าสามารถปลูกและเติบโตได้ดีในระดับน้ำทะเลประมาณ 800 เมตร อาราบิก้าจะเติบโตได้ดีที่ระดับความสูงมากกว่านั้น โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีเนินเขา ทำให้ประเทศไทยกาแฟที่มีชื่อเสียงในสายพันธุ์อาราบิก้าจะอยู่บริเวณดอย เช่น อาข่า ,ดอยสะเก็ด เป็นต้น   การเก็บเกี่ยว … Read more →

Close